Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt C&K Uitzendbureau Algemene Verordening Gegevensverwerking in acht. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de databases van C&K Uitzendbureau. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden enkel verwerkt met arbeidsbemiddeling als doel, en worden niet langer bewaard dan de daarvoor geldende wettelijke termijn.

Welke gegevens verzamelen wij.

Kandidaten

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en overige contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Burgerlijkestaat
 • IBAN
 • Beschikbaarheid
 • C.V. met daarin opleiding, stages, werkervaring en eventuele referenties

Medewerker/uitzendkrachten

 • Kopie ID bewijs, werkvergunning
 • BSN
 • VOG
 • Nationaliteit
 • Gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Opdrachtgever, prospect en leverancier

 • Contactgegevens medewerkers
 • Functie

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden mits in overeenstemming met geldende wetgeving.  Dit kunnen zijn opdrachtgevers,  belastingdienst, UWV, verzekeraars of arbodiensten.

Uw gegevens aanpassen

Het up to date houden van uw gegevens is erg belangrijk. Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan door via info@ckuzb.nl of telefonisch door te bellen met 072-5151548. Verzoeken tot inzage en wissing kunt u enkel indienen via info@ckuzb.nl.