C&K Uitzendbureau hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. Wij voldoen dan ook aan de eisen die gesteld zijn in NEN 4400-1 en VCU. Hierdoor zijn wij in het bezit van de volgende certificering certificaten.

Stichting Normering Arbeid

Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie. Daarom is er sinds 2007 één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1.

VRO

VRO bevordert eerlijke concurrentie onder uitzendorganisaties en (onder)aannemers en gaat fraude en illegaliteit in Nederland tegen. Dit doen zij onder meer door met de dienstverlening onder de aandacht te vestigen op bonafide uitzendorganisaties en (onder)aannemers. VRO Certification verzorgt de audits voor uitzendorganisaties en (onder)aannemers ter verkrijging van het NEN 4400-1 keurmerk. Met dit keurmerk kunnen gecertificeerde organisaties zich als bonafide uitzendorganisatie of (onder)aannemer presenteren aan hun opdrachtgevers. Werkgevers die uitzendorganisaties of (onder)aannemers selecteren op dit keurmerk beperken het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor het foutief handelen door malafide uitzendorganisaties en (onder)aannemers.

VCU

Het VCU-certificaat is bedoeld voor uitzendbureaus die
personeel uitzenden aan VCA gecertificeerde bedrijven.
Volgens de VCU moeten wij onder andereaan eisen voldoen op het gebied van:
– interne organisatie (overleg met en voorlichting van onze vaste medewerkers, opleiding VIL-VCU);
– het hebben van een veiligheidsbeleid en doelstellingen;
– structurele aandacht aan de kwalificaties, instructie en dossiervorming van de uitzendkrachten;
– structurele aandacht aan risico’s en afspraken met inleenbedrijven en controle hierop;
– onderzoeken van ongevallen en incidenten; en
– medische begeleiding en keuringen van onze uitzendkrachten.